{"success":true,"redirect":false,"errors":[],"content":"

Główne cechy produktu<\/h3>\r\n\r\n

Czujnik OR-DC-632 jest nowoczesnym detektorem gazu ziemnego do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Służy do ciągłego monitoringu obecności i wykrywania gazu ziemnego wydostającego się z nieszczelności. W urządzeniu zastosowano wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny, pozwalający na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności. Po wykryciu wycieku gazu osiągającego ustawiony próg alarmowy czujnik wyda sygnał dźwiękowy i świetlny. Montaż ok. 30cm od sufitu.<\/p>\r\n\r\n

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU-KLIKNIJ !<\/strong><\/span><\/u><\/a><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

symbol: OR-DC-632<\/p>\r\n\r\n