{"success":true,"redirect":false,"errors":[],"content":"

OPIS<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Palnik do lutowania TYP PL-002Ppa jest propanowo-powietrznym palnikiem z systemem mieszania inżektorowym (smoczkowym). Przystosowany  do zasilania gazem propan-butan bezpośrednio z butli o zawartości gazu 2kg oraz powietrzem atmosferycznym.<\/p>\r\n\r\n

ZASTOSOWANIE<\/strong><\/p>\r\n\r\n

Palnik przeznaczony jest do lutowania drobnych elementów ze stali i metali kolorowych. Może być również stosowany do podgrzewania, opalania itp. procesów pokrewnych. Moc cieplna palnika zależy od wielkości nasadki, rodzaju gazu, zawartości gazu w butli i temperatury otoczenia. Przy zastosowaniu największej nasadki nr 3 można lutować spoiwem srebnym LS45K; LS45 o grubości paska 1 mm lub średnicy drutu 1 mm, lub spoiwem miedzianym LMF o średnicy pręta do 6 mm. Powierzchnia lutowanych blach nie powinna przekraczać 100 cm2 i grubości 1 mm a prętów --średnicy 10 mm.<\/p>\r\n<\/div>","kc_file":"","scroll":false}