{"success":true,"redirect":false,"errors":[],"content":"

Multitec - wykrywacz nieszczelności w postaci aerozolu, który wydostając się z pojemnika tworzy piankę służącą do lokalizacji nieszczelności w instalacjach gazowych i sprężonego powietrza. Pianka składa się ze sztucznego mydła i dwutlenku węgla.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

WŁAŚCIWOŚCI<\/strong>: <\/strong><\/h5>\r\n\r\n

Multitec - poprzez wytwarzanie bąbelków natychmiast wskazuje nieszczelności w instalacjach gazowych lub sprężonego powietrza, które pracują pod ciśnieniem. Produkt nie jest łatwopalny i nie zamarza. Multitec jest również dostępny w wersji, która pozwala pracować w temperaturach do -30°C. Multitec można również używać do instalacji wykonanych z PE (Polietylenu). Przy innych typach plastyku należy się upewnić czy produkt może być stosowany do danego typu plastyku<\/u>. <\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/h5>\r\n\r\n
SPOSÓB UŻYCIA: <\/strong><\/h5>\r\n\r\n

Multitec należy pryskać bezpośrednio na połączenia rur i inne miejsca gdzie może zachodzić ryzyko nieszczelności. Tworzące się bąbelki wskazują miejsce nieszczelności. Po zakończeniu testów wodą zmyć pozostałości produktu.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/h5>\r\n\r\n
UWAGA: <\/strong><\/h5>\r\n\r\n

Multitec zawiera sztuczne mydło i dlategopozostałości produktu powinny zostać usunięte\/zmyte ze skóry jak również z podłogi. W czasie pracy używać okularów ochronnych.
\r\nPrób szczelności nie należy przeprowadzać w temp. powyżej 50°C. Pojemnik jest pod ciśnieniem i dlatego powinien być chroniony przed słońcem i temperatury wyższe niż 50°C. Pojemnika nie wolno dziurawić ani palić. Przed wyrzuceniem pojemnik powinien być całkowicie opróżniony.<\/strong><\/p>\r\n\r\n

 <\/h5>\r\n\r\n
Atesty: <\/strong><\/h5>\r\n\r\n

Danmarks Gasmateriel Prøvning - Dania: DG - TV-00107
\r\nPZH w Warszawie: HK\/W\/0164\/06\/2017<\/strong><\/p>\r\n<\/div>","kc_file":"","scroll":false}