{"success":true,"redirect":false,"errors":[],"content":"

Naścienny gazowy ogrzewacz wnętrz z wyrzutem spalin przez ścianę o mocy 4,2 kw. Fabrycznie przystosowany na gaz ziemny GZ-50 ale istnieje możliwość przystosowania go do gazu płynnego propan-butan po przez wymianę dysz.<\/p>\r\n<\/div>","kc_file":"","scroll":false}